ولی‌عهد عربستان سعودی توقف صادرات سلاح به رژیم صهیونیستی را از همه کشورها خواستار شد .

ولی‌عهد عربستان سعودی توقف صادرات سلاح به رژیم صهیونیستی را از همه کشورها خواستار شد .