مدیر روابط عمومی شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که خط ریلی تهران-شمال مسدود شده است.

مدیر روابط عمومی شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که خط ریلی تهران-شمال مسدود شده است.