راه‌ های خانه‌ دار شدن در اطراف تهران
راه‌ های خانه‌ دار شدن در اطراف تهران

شهریاریها : وام خرید مسکن، رهن کامل، پرداخت قسمتی از مبلغ فروش به صورت اقساط طی مدت تفاهم شده شرایطی هستند که به متقاضی کمک می‌کند کمبود نقدینگی خرید را از این سه راه جبران کند، طوری که خریدار فقط مبلغ اندکی در مقایسه با ارزش کلی واحد مورد نظر را در ابتدای معامله به […]

شهریاریها : وام خرید مسکن، رهن کامل، پرداخت قسمتی از مبلغ فروش به صورت اقساط طی مدت تفاهم شده شرایطی هستند که به متقاضی کمک می‌کند کمبود نقدینگی خرید را از این سه راه جبران کند، طوری که خریدار فقط مبلغ اندکی در مقایسه با ارزش کلی واحد مورد نظر را در ابتدای معامله به طور نقدی پرداخت خواهد کرد.

بنا به گفته تعدادی از بنگاهداران فعال در شهرهای مذکور اگرچه قیمت خرید این دسته از واحدهای مسکونی بسیار ارزنده است و همچنین شرایط خرید از همه لحاظ به سود متقاضی است، اما مسافت محل کار از یک سو و ازدحام جمعیت در پایان ساعت کاری مقرر که باعث شلوغی اتوبان می‌شود، باعث شده تا خریداران کمتری جذب این شهرها شوند.

در حال حاضر اکثر خریداران، زوج‌های جوان یا خانواده‌هایی هستند که به نیت سرمایه‌گذاری قصد خرید چنین واحدهایی را دارند؛ به همین خاطر اکثر بنگاهدارانی که فایل فروش این واحدها را آگهی می‌کنند به خریداران پیشنهاد می‌کنند که آنها از طریق رهن بدون وقفه واحدشان به مستاجر، شرایط خرید را برایشان تسهیل می‌کنند.