فرمانده سپاه محمدرسول‌الله (ص) تهران از راه‌اندازی گشت سلامت در پایتخت خبر داد.

فرمانده سپاه محمدرسول‌الله (ص) تهران از راه‌اندازی گشت سلامت در پایتخت خبر داد.