با دستوری که استاندار تهران در جلسه ستاد کرونای استان و شهرستان داد، سامانه جدید برای پس فردا آماده کار خواهد شد و مردم می‌توانند به نشانی taradodtehran.com مراجعه کرده و برای دریافت مجوز تردد بین شهری ثبت نام کنند….

با دستوری که استاندار تهران در جلسه ستاد کرونای استان و شهرستان داد، سامانه جدید برای پس فردا آماده کار خواهد شد و مردم می‌توانند به نشانی taradodtehran.com مراجعه کرده و برای دریافت مجوز تردد بین شهری ثبت نام کنند.