گاهی خارش گلو به حدی تشدید می‌شود که صبر و طاقت فرد را از او گرفته و او را کلافه می‌کند. برای درمان این عارضه می‌توان این جوشانده را تهیه و استفاده کرد….

گاهی خارش گلو به حدی تشدید می‌شود که صبر و طاقت فرد را از او گرفته و او را کلافه می‌کند. برای درمان این عارضه می‌توان این جوشانده را تهیه و استفاده کرد.