یک عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بهره گیری از ظرفیت آب دریاها برای ایجاد فضای سبز و رودخانه‌های مصنوعی یکی از راهکارهای موثر برای مقابله با پدیده ریزگردها به شمار می رود….

یک عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بهره گیری از ظرفیت آب دریاها برای ایجاد فضای سبز و رودخانه‌های مصنوعی یکی از راهکارهای موثر برای مقابله با پدیده ریزگردها به شمار می رود.