رئیس جمهور دربدو ورود به طبس گفت: استان خراسان جنوبی دارای ذخایر بسیاری برای رفع مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم منطقه است. مساله آب را در بسیاری از استان‌ها با اقدامات کوتاه مدت و بلند مدت دنبال می‌کنیم….

رئیس جمهور دربدو ورود به طبس گفت: استان خراسان جنوبی دارای ذخایر بسیاری برای رفع مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم منطقه است. مساله آب را در بسیاری از استان‌ها با اقدامات کوتاه مدت و بلند مدت دنبال می‌کنیم.