زنجان-راهپیمایی عظیم مردم ولایتمدار زنجان در اعتراض به آشوب ها و هتک حرمت های اخیر با حضور با شکوه اقشار مختلف مردم شهر زنجان برگزار شد.

زنجان-راهپیمایی عظیم مردم ولایتمدار زنجان در اعتراض به آشوب ها و هتک حرمت های اخیر با حضور با شکوه اقشار مختلف مردم شهر زنجان برگزار شد.