مدیر روابط عمومی معاونت بهداشت وزارت بهداشت از انتشار راهنما‌های گام دوم مبارزه با کووید ۱۹ خبر داد.

مدیر روابط عمومی معاونت بهداشت وزارت بهداشت از انتشار راهنما‌های گام دوم مبارزه با کووید ۱۹ خبر داد.