ایلنا: وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح با رئیس ستاد مشترک فرماندهان پاکستان در محل وزارت دفاع دیدار و گفت‌وگو کردند.

ایلنا: وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح با رئیس ستاد مشترک فرماندهان پاکستان در محل وزارت دفاع دیدار و گفت‌وگو کردند.