لطف‌الله دژکام، امام جمعه شیراز از راه‌اندازی سامانه «مردم‌رسی» برای مقابله با بی‌حجابی در این شهر خبر داد.

لطف‌الله دژکام، امام جمعه شیراز از راه‌اندازی سامانه «مردم‌رسی» برای مقابله با بی‌حجابی در این شهر خبر داد.