بی‌توجهی مردم فرانسه به سلامت خودشان و شرایط زیرساختی سلامتی، دولت را نگران کرده و حالا مقامات بهداشتی دست‌به‌دامن راه‌آهن شده‌اند تا سلامت عمومی  را در این کشور ارتقا بخشند….

بی‌توجهی مردم فرانسه به سلامت خودشان و شرایط زیرساختی سلامتی، دولت را نگران کرده و حالا مقامات بهداشتی دست‌به‌دامن راه‌آهن شده‌اند تا سلامت عمومی  را در این کشور ارتقا بخشند.