رانا پلاس مهرماه امسال به بازار می‌آید

قاضوی، مدیر پروژه خودروی رانا پلاس بیان کرد: تمامی قطعات رانا پلاس تولید داخل است و تاکنون بیش از دو هزار دستگاه از این خودرو تولید شده و از مهر ماه امسال تحویل مشتریان خواهد شد….

قاضوی، مدیر پروژه خودروی رانا پلاس بیان کرد: تمامی قطعات رانا پلاس تولید داخل است و تاکنون بیش از دو هزار دستگاه از این خودرو تولید شده و از مهر ماه امسال تحویل مشتریان خواهد شد.