ستاره خط دفاعی سپاهان از شادی پس از گل پنجم هم‌تیمی‌هایش در بازی با پیکان رضایت نداشت.

ستاره خط دفاعی سپاهان از شادی پس از گل پنجم هم‌تیمی‌هایش در بازی با پیکان رضایت نداشت.