حوادث رکنا: فرمانده انتظامی شوش از دستگیری یک سارق مسلح خودرو خبر داد.

حوادث رکنا: فرمانده انتظامی شوش از دستگیری یک سارق مسلح خودرو خبر داد.