صداپیشه عروسک «نوک طلا» گفت: خدابیامرز علی انصاریان در یک برنامه گفته بود که از عروسک مادربزرگه می ترسید؛ موضوعی که برخی دیگر هم به من گفته‌اند اما زمانی که این اثر را تولید می‌کردیم کسی ترس از این کاراکتر را مطرح نکرد….

صداپیشه عروسک «نوک طلا» گفت: خدابیامرز علی انصاریان در یک برنامه گفته بود که از عروسک مادربزرگه می ترسید؛ موضوعی که برخی دیگر هم به من گفته‌اند اما زمانی که این اثر را تولید می‌کردیم کسی ترس از این کاراکتر را مطرح نکرد.