قهرمان وزن ۹۲ کیلوگرم مسابقات کشتی قهرمانی جهان گفت: در هر تمرین ۸۰۰ مرتبه زیرگیری را تمرین می‌کردم.

قهرمان وزن ۹۲ کیلوگرم مسابقات کشتی قهرمانی جهان گفت: در هر تمرین ۸۰۰ مرتبه زیرگیری را تمرین می‌کردم.