رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز (سه شنبه) در دیدار رئیس قوه قضاییه و جمعی از مسئولان و کارکنان دستگاه قضایی به تبیین سنت هایِ غیرقابل تغییر الهی در جوامع پرداختند و گفتند ……

رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز (سه شنبه) در دیدار رئیس قوه قضاییه و جمعی از مسئولان و کارکنان دستگاه قضایی به تبیین سنت هایِ غیرقابل تغییر الهی در جوامع پرداختند و گفتند ...