حوادث رکنا: فرمانده انتظامی شهرستان هرسین از دستگیری قاتل جوان ۲۷ ساله هرسینی در کمتر از ۷۲ساعت خبر داد.

حوادث رکنا: فرمانده انتظامی شهرستان هرسین از دستگیری قاتل جوان ۲۷ ساله هرسینی در کمتر از ۷۲ساعت خبر داد.