تفاوت سطح پرسپولیس و النصر فاحش بود و این نتیجه تنها به اتفاقات 90 دقیقه و وجود کریستیانو رونالدو در زمین خلاصه نمی شود.

تفاوت سطح پرسپولیس و النصر فاحش بود و این نتیجه تنها به اتفاقات 90 دقیقه و وجود کریستیانو رونالدو در زمین خلاصه نمی شود.