اقتصادنیوز: کیهان در سرمقاله خود مدعی شد تداوم جنگ روسیه واوکراین به معنای شکست کشورهای حمایت‌کننده از کی‌یف در برابر حمله مسکو است.

اقتصادنیوز: کیهان در سرمقاله خود مدعی شد تداوم جنگ روسیه واوکراین به معنای شکست کشورهای حمایت‌کننده از کی‌یف در برابر حمله مسکو است.