تهران – ایرنا – پس از توافق سازش میان امارات و بحرین با رژیم صهیونیستی که سه شنبه گذشته (۲۵ شهریور) با حضور دونالد ترامپ در کاخ سفید برقرار شد، سران دولت انتقالی سودان تلاش خود را برای برقراری رابطه با این رژیم گسترده کرده اند تا نام این کشور به عنوان …

تهران – ایرنا – پس از توافق سازش میان امارات و بحرین با رژیم صهیونیستی که سه شنبه گذشته (۲۵ شهریور) با حضور دونالد ترامپ در کاخ سفید برقرار شد، سران دولت انتقالی سودان تلاش خود را برای برقراری رابطه با این رژیم گسترده کرده اند تا نام این کشور به عنوان سومین کشور عربی در این حلقه ثبت شود.