نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران تصویری از سفره هفت‌ سین وزارت خارجه آمریکا منتشر کرد.

نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران تصویری از سفره هفت‌ سین وزارت خارجه آمریکا منتشر کرد.