«علی اکبر رائفی پور» سخنران اصولگرا مصاحبه با انصاف نیوز را قبول نکرد. به گزارش انصاف نیوز رائفی پور پیش از این در سال ۱۳۹۶ یک مصاحبه درباره‌ی شخصیت «کوروش» پادشاه هخامنشی با تیتر ««کوروش» در آخرالزمان بازمی‌گردد!» با انصاف نیوز انجام داده بود. درخواست…

«علی اکبر رائفی پور» سخنران اصولگرا مصاحبه با انصاف نیوز را قبول نکرد. به گزارش انصاف نیوز رائفی پور پیش از این در سال ۱۳۹۶ یک مصاحبه درباره‌ی شخصیت «کوروش» پادشاه هخامنشی با تیتر ««کوروش» در آخرالزمان بازمی‌گردد!» با انصاف نیوز انجام داده بود. درخواست مصاحبه‌‌ی دوباره را قبول نکرد.…