سردار غلامرضا جلالی با بیان اینکه حوادث اخیر را می‌توان در سه بعد اعتراض اجتماعی، غائله امنیتی و حملات علیه زیرساخت‌ها تفکیک کرد، گفت: چه طور می‌توان باور کرد کسی که چادر از سر یک زن مسلمان ایرانی می‌کشد، جزو مدافعین و طرفداران حقوق زنان باشد….

سردار غلامرضا جلالی با بیان اینکه حوادث اخیر را می‌توان در سه بعد اعتراض اجتماعی، غائله امنیتی و حملات علیه زیرساخت‌ها تفکیک کرد، گفت: چه طور می‌توان باور کرد کسی که چادر از سر یک زن مسلمان ایرانی می‌کشد، جزو مدافعین و طرفداران حقوق زنان باشد.