رئیس مجلس شورای اسلامی دقایقی قبل وارد تهران شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی دقایقی قبل وارد تهران شد.