تهران (پانا) – رییس قوه قضاییه گفت حاج قاسم سلیمانی، شهید زندگی کرد و کریم زندگی کرد تا به شهادت رسید.

تهران (پانا) – رییس قوه قضاییه گفت حاج قاسم سلیمانی، شهید زندگی کرد و کریم زندگی کرد تا به شهادت رسید.