نماینده مردم تهران در مجلس، رئیس فراکسیون مقابله با آسیب‌های اجتماعی شد.

نماینده مردم تهران در مجلس، رئیس فراکسیون مقابله با آسیب‌های اجتماعی شد.