رئیس شورای اسلامی شهر شهریار استعفا داد
رئیس شورای اسلامی شهر شهریار استعفا داد

شهریاریها : حسین حق وردی به منظور کاندیداتوری در مجلس آتی شورای اسلامی از سمت و عضویت خود در شورای اسلامی شهر شهریار استعفا داد. استعفای حق وردی پس از قرائت در یکصدو هفتادمین جلسه شورای اسلامی شهر در نهایت اعضای شورای اسلامی شهر با استعفای وی موافقت و مورد تصویب قرار گرفت. شایان ذکر […]

2e86e64شهریاریها : حسین حق وردی به منظور کاندیداتوری در مجلس آتی شورای اسلامی از سمت و عضویت خود در شورای اسلامی شهر شهریار استعفا داد.

استعفای حق وردی پس از قرائت در یکصدو هفتادمین جلسه شورای اسلامی شهر در نهایت اعضای شورای اسلامی شهر با استعفای وی موافقت و مورد تصویب قرار گرفت.

شایان ذکر است ایشان در پایان از اعضای شورای اسلامی شهر ،‌شهردار ، معاونین شهردار ، مسئولین شهرداری ، روسای سازمانها ، شهرداران مناطق و نواحی بویژه کارکنان شهرداری شهریار تشکر و قدردانی کرد.