رئیس ستاد انتخابات استان تهران گفت: مرحله اخذ رای در فیروزکوه، دماوند و حوزه انتخابیه پاکدشت به پایان رسید.

رئیس ستاد انتخابات استان تهران گفت: مرحله اخذ رای در فیروزکوه، دماوند و حوزه انتخابیه پاکدشت به پایان رسید.