ذبیح‌الله خدائیان گفت: خوشبختانه دولت تصمیم گرفت یارانه‌ها را هدفمند و عادلانه کند و به جیب کسی رود که مستحق آن است به همین دلیل سازمان بازرسی قبل از اجرای طرح، جلسات متعددی را با متولیان امور در راستای تنظیم بازار، نظارت بر تولید و بحث انبارها برای …

ذبیح‌الله خدائیان گفت: خوشبختانه دولت تصمیم گرفت یارانه‌ها را هدفمند و عادلانه کند و به جیب کسی رود که مستحق آن است به همین دلیل سازمان بازرسی قبل از اجرای طرح، جلسات متعددی را با متولیان امور در راستای تنظیم بازار، نظارت بر تولید و بحث انبارها برای ذخیره‌سازی کالا داشتیم و دستگاه‌های متولی نیز پای کار آمدند و توانستند به اندازه کافی کالا ذخیره کنند.