محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: همانطور که آقای خرازی مطرح کردند، ایران توان فنی ساخت بمب اتمی را دارد، ولی چنین برنامه‌ای در دستور کار نیست. او همچنین گفت: اگر اراده‌ای در طرف مقابل برای بازگشت به برجام وجود دارد، نباید اتهامات واهی که پرونده…

محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: همانطور که آقای خرازی مطرح کردند، ایران توان فنی ساخت بمب اتمی را دارد، ولی چنین برنامه‌ای در دستور کار نیست. او همچنین گفت: اگر اراده‌ای در طرف مقابل برای بازگشت به برجام وجود دارد، نباید اتهامات واهی که پرونده آن بسته شده است را مطرح کنند و اگر نمی‌خواهند به برجام بازگردند، وقت طرفین را نگیرند.