خبرگزاری رویترز اعلام کرد، ویدئوهایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد نیروهایی ویژه در گینه رئیس جمهور این کشور را بازداشت کرده‌اند….

خبرگزاری رویترز اعلام کرد، ویدئوهایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد نیروهایی ویژه در گینه رئیس جمهور این کشور را بازداشت کرده‌اند.