معاون پارلمانی رئیس جمهور در ارتباط با «پیش‌نویس لایحه برگزاری همه پرسی درباره صلاحیت داوطلبان انتخاباتی» گفت: رئیس‌جمهور دستور رفراندوم نداده است….

معاون پارلمانی رئیس جمهور در ارتباط با «پیش‌نویس لایحه برگزاری همه پرسی درباره صلاحیت داوطلبان انتخاباتی» گفت: رئیس‌جمهور دستور رفراندوم نداده است.