سید صولت مرتضوی معاون اجرایی رئیس‌جمهور طی توئیتی در صفحه شخصی خود از سفر آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور به استان زنجان خبر داد.

سید صولت مرتضوی معاون اجرایی رئیس‌جمهور طی توئیتی در صفحه شخصی خود از سفر آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور به استان زنجان خبر داد.