رکنا: رئیس جمهور برای بازدید از وضعیت سیل زدگان کرمان وارد جنوب این استان شد.

رکنا: رئیس جمهور برای بازدید از وضعیت سیل زدگان کرمان وارد جنوب این استان شد.