علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نامه رئیس جمهوری اسلامی ایران را به «میشل عون» همتای لبنانی‌اش تقدیم کرد که در آن حسن روحانی از عون برای سفر به تهران دعوت کرد….

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نامه رئیس جمهوری اسلامی ایران را به «میشل عون» همتای لبنانی‌اش تقدیم کرد که در آن حسن روحانی از عون برای سفر به تهران دعوت کرد.