سرکیسیان، رئیس جمهور ارمنستان استعفای خود را اعلام کرد.

سرکیسیان، رئیس جمهور ارمنستان استعفای خود را اعلام کرد.