رئیس جدید هیئت بوکس شهرستان شهریار منصوب شد
رئیس جدید هیئت بوکس شهرستان شهریار منصوب شد

گروه ورزش شهریاریها :ابوالفضل کرمانی با حکم محمد ستارپور سرپرست هیات بوکس استان تهران به عنوان رئیس هیات بوکس شهرستان شهریار منصوب شد. با گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان شهریار : محمد ستارپور سرپرست هیات بوکس استان تهران طی حکمی ابوالفضل کرمانی  را به سمت رئیس هیأت بوکس شهرستان منصوب کرد. احتراما […]

گروه ورزش شهریاریها :ابوالفضل کرمانی با حکم محمد ستارپور سرپرست هیات بوکس استان تهران به عنوان رئیس هیات بوکس شهرستان شهریار منصوب شد.

با گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان شهریار : محمد ستارپور سرپرست هیات بوکس استان تهران طی حکمی ابوالفضل کرمانی  را به سمت رئیس هیأت بوکس شهرستان منصوب کرد.

احتراما با توجه به تعهد ، تخصص و تجارب ارزنده شما در امور ورزش بوکس به موجب این حکم جنابعالی را به سمت رئیس هیات بوکس شهرستان شهریار منصوب می گردید.

امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام امور محوله موفق و موید باشید.

حکم ایشان توسط اسفندیار محمودی معاونت توسعه امور ورزش اداره ورزش و جوانان اهداء شد.