کریستین مکزکو از سال 2008 در گوگل مشغول به کار بوده و اکنون به‌خاطر برنامه‌های این شرکت برای تعدیل نیرو، اخراج شده است.
The post رئیس بخش سلامت روان و رفاه گوگل در میان 12 هزار کارمند اخراج‌شده غول فناوری است appeared first on دیجیاتو.

کریستین مکزکو از سال 2008 در گوگل مشغول به کار بوده و اکنون به‌خاطر برنامه‌های این شرکت برای تعدیل نیرو، اخراج شده است.

The post رئیس بخش سلامت روان و رفاه گوگل در میان 12 هزار کارمند اخراج‌شده غول فناوری است appeared first on دیجیاتو.