یک میلیارد تومان رمز ریال از طریق شعب بانک ملی و ملت در اختیار افراد معدودی قرار گرفته است.
The post رئیس بانک مرکزی: طرح ماقبل آزمایشی استفاده از رمزریال با مبلغ یک میلیارد تومان کلید خورد appeared first on دیجیاتو.

یک میلیارد تومان رمز ریال از طریق شعب بانک ملی و ملت در اختیار افراد معدودی قرار گرفته است.

The post رئیس بانک مرکزی: طرح ماقبل آزمایشی استفاده از رمزریال با مبلغ یک میلیارد تومان کلید خورد appeared first on دیجیاتو.