رئیس جمهور دقایقی پیش جلسه علنی مجلس شورای اسلامی را ترک کرد.

رئیس جمهور دقایقی پیش جلسه علنی مجلس شورای اسلامی را ترک کرد.