رییس جمهور برای بازدید از مناطق سیل‌زده جنوب استان کرمان وارد جیرفت شد.

رییس جمهور برای بازدید از مناطق سیل‌زده جنوب استان کرمان وارد جیرفت شد.