رئیس‌جمهور در دیدار رئیس‌جمهور زیمبابوه گفت: همکاری کشورهای مستقل، تلاش‌های سلطه‌گران برای جلوگیری از پیشرفت‌ها را خنثی خواهد کرد.

رئیس‌جمهور در دیدار رئیس‌جمهور زیمبابوه گفت: همکاری کشورهای مستقل، تلاش‌های سلطه‌گران برای جلوگیری از پیشرفت‌ها را خنثی خواهد کرد.