در بسته خبری امروز «تابناک» تیتر‌هایی مانند: خبر خوش وزیر صمت برای دارندگان خودرو‌های فرسوده
/ بلیت ۵۸ میلیون تومانی اربعین تکذیب شد
/ واردات خودرو با رمز ارز تکذیب شد/مدیرعامل خودروساز داخلی: با ۱۶ برند خودروسازی خارجی برای واردات مذاکره شده است
 و …..

در بسته خبری امروز «تابناک» تیتر‌هایی مانند: خبر خوش وزیر صمت برای دارندگان خودرو‌های فرسوده
/ بلیت ۵۸ میلیون تومانی اربعین تکذیب شد
/ واردات خودرو با رمز ارز تکذیب شد/مدیرعامل خودروساز داخلی: با ۱۶ برند خودروسازی خارجی برای واردات مذاکره شده است
 و ... را می‌خوانید.