رئیس‌جمهوری گفت: با وجود تلاش برخی کشورهای غربی، جمهوری اسلامی توانسته است تحریم‌ها و فشارها را به فرصت تبدیل و به پیشرفت‌های قابل‌توجهی به‌ویژه در فناوری دست پیدا کند….

رئیس‌جمهوری گفت: با وجود تلاش برخی کشورهای غربی، جمهوری اسلامی توانسته است تحریم‌ها و فشارها را به فرصت تبدیل و به پیشرفت‌های قابل‌توجهی به‌ویژه در فناوری دست پیدا کند.