بیست و یکمین اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای امروز جمعه با حضور سران ۱۲ کشور عضو و ناظر از جمله آیت الله ابراهیم رئیسی، در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان آغاز شد. …

بیست و یکمین اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای امروز جمعه با حضور سران ۱۲ کشور عضو و ناظر از جمله آیت الله ابراهیم رئیسی، در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان آغاز شد.