اقتصادنیوز: رئیس جمهور کشورمان خطاب به وزرا اظهار کرد: اگر با مدیر متخلف برخورد نشود، به‌شدت با مسئول بالادستی او برخورد خواهم کرد.

اقتصادنیوز: رئیس جمهور کشورمان خطاب به وزرا اظهار کرد: اگر با مدیر متخلف برخورد نشود، به‌شدت با مسئول بالادستی او برخورد خواهم کرد.