رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت: بازدید از نمایشگاه در برنامه آیت الله رئیسی قرار دارد اما زمان دقیق آن مشخص نیست.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت: بازدید از نمایشگاه در برنامه آیت الله رئیسی قرار دارد اما زمان دقیق آن مشخص نیست.